Wie zijn de personen achter het Magnopro Vitaalsysteem concept

Het zijn de waarnemingen en nauwgezette documentaties van Dr. Dr. Andreas Kyriakoulis die de basisgegevens leverden voor het Magnopro vitaalsysteem. Deze gegevens zijn verkregen door de reacties op magneetveld instellingen te bestuderen van duizenden (zieke) patiënten. Dit alles over een tijdsspanne van meer dan 20 jaar.
De basisgegevens zijn ‘vertaald' naar die voor een apparaat dat een magneetveld kan opwekken met dezelfde therapeutische karakteristieken als die van Dr Kyriakoulis.

Dit apparaat is ontwikkeld door OMT Ltd in Australië o.l.v. dhr. A. van Mullekom.

De Europese commerciële activiteiten worden bestuurd door Handelsonderneming de Best B.V. o.l.v. dhr. Ing. S. Vandermeulen.

Vertegenwoordiger voor Nederland van Magnopro is eveneens Handelsonderneming de Best B.V. j.debest@wxs.nl.

Vertegenwoordiger voor Zwitserland: Dr. B. Weber, bruno@weber.com

Vertegenwoordiger voor België: Ing. R. Dierckx, dynecon@tiscali.be

Adressen: zie Europese organisatie .

Voor andere Europese landen kunnen serieuze gegadigden contact opnemen met Handelsonderneming de Best.