Wanneer het Magnopro Vitaalsysteem niet gebruiken

Hoewel de Magnopro via de verschillende fysische interacties Uw vitaliteit verhoogt wordt het gebruik afgeraden voor enkele categorieën personen.

De meeste zaken waarbij het gebruik van de Magnopro wordt afgeraden zijn overigens van juridische aard.

Soms is het gebruik slechts geoorloofd onder toezicht van een arts of geregistreerde therapeut die de werking van magneetvelden kent.

Magnopro niet gebruiken bij: