Soms lijkt het Magnopro Vitaalsysteem niet te werken

Hoe kan dat? De magneetvelden werken altijd in op levend weefsel alleen al door het feit dat zich daar elektrische ladingen bevinden zoals ionen en elektronen en andere magnetisch gevoelige stoffen.
De magnetische impulsen van de Magnopro zijn zwak, in de meeste instelmogelijkheden zelfs zwakker dan het aardmagneetveld. Hoewel dus die uitwendige beïnvloeding er is kan er toch nog een sterkere storende factor aanwezig zijn.
Deze stoorfactor is nu wel bekend en komt uit een (wellicht) onverwachte hoek: de hersenen. De invloed van hersensignalen op een lichaamsproces kunnen ongekend groot zijn.

De gedachte al niet te kunnen herstellen van een bepaalde klacht of ongemak kan een ernstige blokkade vormen voor welke therapie dan ook. Dit geldt ook voor Magnoprotoepassingen en is dus als zodanig niets nieuws.

Een bepaald “geloof “kan hetzelfde bewerkstelligen.

Zo'n geloof als:

“Het' is niet bewezen”

 

“ Mijn arts ‘gelooft' er niet in”

 

” Het is –nog steeds- niet regulier erkend “ en

 

“ Ik voel of zie niets”

kan zo sterk zijn dat deze gedachten meer afbreuk doen dan de opbouwende mogelijkheden van de Magnopro.

Een ernstige emotionele of mentale belasting kan ook een minder snel ervaren van de vitaliteitsverhoging geven.

Gelukkig zijn er tegenwoordig eenvoudige, snelle, remedies die dit effect kunnen verhelpen.