Hoe werkt het Magnopro Vitaalsysteem

De elementaire fysica leert dat wanneer een elektrische lading zich beweegt er een magneetveld wordt opgewekt. Als dus door een elektrische leiding een stroom loopt wordt er een magneetveld opgewekt.

In het lichaam –in elk levend weefsel- lopen stromen ook al zijn ze erg zwak. Tegenwoordig zijn ze met gevoelige apparatuur meetbaar. Een uitwendig magneetveld beïnvloedt dat interne magnetisme. Sterker nog: Een zwak magneetveld als dat van de aarde blijkt een levensnoodzakelijkheid te zijn zoals uit vele ruimtevaart experimenten is gebleken.

Vele, in de literatuur beschreven, onderzoekingen hebben aangetoond dat geschikte pulserende elektronisch opgewekte magneetvelden verschillende deelsystemen in weefsel kunnen beïnvloeden. Van deze beïnvloeding wordt ook in laboratoria gebruik gemaakt:
Zo heeft zuurstofrijk bloed andere magnetische eigenschappen dan zuurstofarm bloed. Magneetvelden kunnen die twee soorten bloed scheiden. Het is dus niet verwonderlijk dat magneetvelden de doorbloeding kunnen bevorderen. Dit is met relatief eenvoudige thermische metingen al na enige minuten toedienen van een magneetveld aangetoond.
Zo zijn er nog veel andere effecten die via details bekeken kunnen worden.