Wat zijn de ervaringen met het Magnopro Vitaalsysteem

Zoals U elders op deze website heeft kunnen lezen is de Magnopro ontwikkeld op basis van gegevens uit de klinische praktijk. Dit alleen vond men niet voldoende. Nadat de prototypen van de Magnopro waren gefabriceerd zijn hiermee talloze experimenten gedaan voor de definitieve uitvoering die thans op de markt gebracht wordt.

Met de Magnopro zijn nog eens vele (zieke) patiënten behandeld om de effectiviteit op een aantal klachten uit te testen. Deze testen zijn overigens ook vereist om aan de strenge CE-normen voor dit soort apparaten te voldoen.

Uit een van die klinische testen is gebleken dat geen enkele van de 147 geteste patiënten er slechter op geworden. Bij 14.3% van de patiënten waren geen veranderingen in hun klachtenpatroon. (Bij deze groep waren de elders besproken blokkaden mogelijk aanwezig). 85.7%, een overweldigende meerderheid dus, had baat bij de behandeling met de Magnopro, variërend van matig tot zeer goed. Nadrukkelijk moet vermeld worden dat de geselecteerde patiënten niet of nauwelijks op bekende reguliere behandelingsmethoden gereageerd hadden. (Criteria volgens medische standaarden)