"Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid"

Voorkomen is beter dan genezen

Wat is er zo bijzonder aan?

1

De ontwikkeling van het Magnopro Vitaalsysteem, in het bijzonder van de verschillende programma's, is gebasseerd op ervaringen die zijn opgedaan bij de behandeling van meer dan 5000 patiënten met verschillende indicaties;

2

De basis voor de Magnopro programma's is gelegd door langdurige ervaringen van artsen met apparatuur, die voor diverse ziektebeelden ontwikkeld en geprogrammeerd werd, waardoor reproduceerbare programma's ontstaan zijn;

3

Nieuwe inzichten hebben geleerd dat frequenties, zoals ze bii EEG en ECG worden waargenomen, eveneens een positieve werking hebben op de gezondheid. Deze frequenties zijn dan ook in de standaard programma's van het Magnopro Vitaalsysteem opgenomen;

4

Het Magnopro concept vergelijkt het menselijk organisme met een bouwwerk dat trillingen van de Magnopro kan opvangen waarbij resonantie optreedt c.q. opgewekt wordt. Het biologische fenomeen van resonantie wordt door de keuze van bepaalde karakteristieken zoals basissignaal, frequentiekeuze, amplitude enz. mogelijk gemaakt. Volgens de opvatting van Dr. A. Kyriakoulis kunnen de, overwegend in de extracellulaire ruimte, optredende resonanties niet de enige verklaring voor de werking van een magneetveldtherapie systeem zijn. Het Magnopro Vitaalsysteem gaat verder dan alleen de resonantie gedachte omdat gebleken is dat ook andere factoren een rol spelen . Hierdoor biedt dit apparaat meer dan andere in de handel zijnde magneetveld resonantie apparatuur .

5

Intensiteit en behandeltijd van het magneetveld zijn variabel instelbaar waardoor deze eenvoudig op de behoefte van de gebruiker afgestemd kan worden. Het vegetatieve zenuwsysteem kan door het Magnopro Vitaalsysteem op een optimale manier gestimuleerd worden;

6

Door de keuzemogelijkheid voor en combinatie van verschillende programma's biedt het Magnopro Vitaalsysteem een brede toepassingsmogelijkheid waarbij pijnbestrijding voorop staat;

7

De inzetbaarheid van het Magnopro Vitaalsysteem werd in klinische vooronderzoeken getest alvorens het, aan de hand van de hierbij opgedane ervaringen, gedurende een periode van 10 maanden op 147 patiënten binnen 5 indicatiebereiken geëvalueerd werd;

8

Er zijn matten ontwikkeld voor klinische toepassingen en thuis gebruik;

9

De Magnopro programma's zijn zo gemaakt dat ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen;

10

Het Magnopro concept biedt u tevens kostenloze advisering bij medische vragen of technische problemen.

Het Magnopro Vitaalsysteem komt aan de individuele eisen van de gebruiker tegemoet. Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de gebruiker vormen het basisprincipe van de Magnopro-filosofie.