Pijnvrij door magneetveld therapie

Pijn kent vele gezichten. Wij kennen pijn als oppervlakkige pijn, als diepe pijn, als indringende of stekende pijn, als trekkende of doffe pijn. Hoewel we pijn in het algemeen als onaangenaam ervaren, is pijn "de vriend van de mens" of anders gezegd, "de waker over onze gezondheid". Pijn dient als alarmsignaal om de mens erop te attenderen, dat ergens in het lichaam iets niet in orde is.

Iedere pijnervaring wordt vooraf gegaan door een pijnprikkel. Deze prikkel wordt via de zenuwen naar de hersenen geleid en brengt daar een daarbij passende reactie teweeg. Alle pijnprikkels tezamen brengen een verandering teweeg in het weefsel of aan de oppervlakte van het celmembraan. Pijn is " de schreeuw van de cel om zuurstof". Pijn hangt samen met chemische veranderingen in de cel, met het vrijkomen van pijnoproepende stoffen als waterstof- en kaliumionen, histamine of serotonine. Iedereen weet dat pijn een groot aantal oorzaken kan hebben. Onderwerpen we deze vele oorzaken aan een diepgaand onderzoek, dan blijkt er altijd sprake te zijn van een stofwisselingsstoornis van cellen en deze stofwisselingsstoornis op haar beurt gaat gepaard met een verstoring van de oppervlaktespanning van het celmembraan.

Een voorbeeld hiervan is de pijn ten gevolge van een verwonding. Iedere wond is steeds een verstoring van het evenwicht van de cel: zowel het celmembraan als het potentiaal van de celmembraan en daardoor de stofwisseling van de cel en de omliggende cellen raken verstoord. Ieder hematoom, iedere kneuzing, verrekking of verstuiking, zelfs iedere spierkater (spierpijn) gaat gepaard met minuscule beschadigingen van de celstructuur.

Maar ook de pijn ten gevolge van ontstekingen is het gevolg van een verstoorde stofwisseling van bepaalde cellen. Daarbij maakt het geen verschil of de ontsteking veroorzaakt wordt door een bacterie of dat we te maken hebben met een a-septische ontsteking. Ook maakt het niet uit of de pijn acuut dan wel chronisch is. Bij een ontsteking is er sprake van verhoogde doorbloeding (hyperemie) en een verhoogde druk in de capillaire vaten. Gevolg is onder andere het uittreden van (bloed)vloeistof in de weefsels. Dit veroorzaakt zwellingen, die op haar beurt een normaal verloop van de stofwisseling in de weg staan. Bovendien vindt een afsplitsing van waterstofionen plaats, met als gevolg een verzuring van het weefsel. Dit kan uiteindelijk leiden tot necrose( het afsterven van weefsel).

Pijn bij verkramping van spieren ontstaat omdat de bloedvaten vernauwen, bijvoorbeeld ten gevolge van psychische stress en doordat ten gevolge daarvan de cellen onvoldoende zuurstof krijgen, waardoor weer een stofwisselingsstoornis van de betreffende cellen ontstaat. Zo zouden we nog vele voorbeelden kunnen noemen.

Zo kan migraine veroorzaakt worden door het verkrampt raken van spieren, maar net zo goed een gevolg zijn van een onvoldoende functioneren van lever of gal, of een hormonale stoornis. Per saldo hebben we altijd te maken met een stofwisselingsstoornis van cellen.

Therapie met behulp van pulserende magneetvelden met lage veldsterktes in combinatie met een specifiek frequentie -pakket verbetert de celstofwisseling.

Hiervoor bestaat veel wetenschappelijk bewijs. Daarom wordt deze therapie met behulp van het Quantron Resonantie Systeem(QRS) in de meest uiteenlopende pijnsituaties ingezet, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om acute pijn dan wel om chronische pijn. Of het nu gaat om pijn veroorzaakt door migraine, neuralgie, reuma of artrose, problemen met de wervelkolom, vastzittende spieren of algemene pijntoestanden, therapie met behulp van eerder genoemde pulserende magneetvelden biedt op alle gebieden goede resultaten. Deze vorm van behandeling blokkeert niet de geleiding van de pijnprikkel, zoals bijvoorbeeld een aantal medicamenten dat doet, maar pakt de oorzaak van de pijn aan omdat zij de stofwisseling en het regeneratievermogen van de cel verbetert. Pijnstillende middelen werken weliswaar snel, maar veelal leiden deze niet tot genezing. Dit komt omdat zij de geleiding van de pijnprikkel als het ware onderbreken. Daardoor komt de prikkel niet in de hersenen aan en zullen de hersenen ook geen "opdracht geven" om een bepaald eiwit af te scheiden, dat nodig is voor de reparatie van het defect. Magneetveldtherapie ondersteunt het genezingsproces, de pijn wordt minder naarmate het genezingsproces vordert. Pijn ten gevolge van acute problemen zien we bij de toepassing van magneetveldtherapie vaak zeer snel verdwijnen, omdat de druk in de capillaire vaten afneemt en de zwelling vermindert. Chronische pijn neemt af naarmate het genezingsproces vordert en het zal dus langere tijd duren tot deze pijn is verdwenen.

Soms zal er in het begin van de therapie een subjectief grotere pijnbeleving zijn als gevolg van een verbetering van de geleiding door de zenuwen. Dit is geen verergering van de ziekte / het probleem en geen reden om te stoppen met de therapie.