Osteoporose

Osteoporose betekent letterlijk: het poreus worden van botten. Dat de botdichtheid binnen bepaalde grenzen met het vorderen der jaren (vanaf ongeveer 40 jaar) afneemt en de botten brozer worden, is bekend. De mate waarin dit gebeurt, heeft veel te maken met onze levenswijze. Van osteoporose spreken we pas als we te maken hebben met een toenemende botafname met verhoogd risico op botbreuken in combinatie met doffe pijnklachten. Het verlies aan botmassa nemen we waar in het hele skelet, waarbij de wervelkolom en de botten van heupen en bovenbenen in het bijzonder zijn aangetast.

Hoewel steeds meer mensen lijden aan osteoporose, heeft de medische wetenschap weinig te bieden als oplossing. Weliswaar weten we dat een groot aantal factoren van verkeerde voeding tot hormonale veranderingen osteoporose bevordert, maar de eigenlijke oorzaken worden verregaand genegeerd. De medische wetenschap erkent in deze het belang van opname van calcium via de voeding, maar bij de meeste mensen die lijden aan osteoporose blijkt voldoende calcium in het bloed te zitten. Hoe komt het dat dit calcium vervolgens niet in de botten wordt opgeslagen? Biofysici toonden reeds in 1968 aan dat in de botten piezokristallen aanwezig zijn. Als deze kristallen worden samengedrukt geven zij een elektrisch signaal af aan de hersenen. Op grond van dit signaal wordt vervolgens calcium opgeslagen in het bot. Dat wil zeggen: waar een bot het sterkst belast wordt, wordt het meeste calcium opgeslagen en wordt het bot sterker.

Kijken we op deze manier naar osteoporose, dan kunnen we begrijpen dat gebrek aan beweging, in de geïndustrialiseerde wereld alom verspreid, leidt tot osteoporose. Dat verklaart bovendien waarom sport, mits juist bedreven, osteoporose helpt voorkomen respectievelijk de botten weer opbouwt.

Bij osteoporose is het grote probleem dat deze ziekte meestal te laat ontdekt wordt en degenen die het betreft hun botten niet meer kunnen belasten zonder het risico te lopen botten te breken. Hier is de inzet van pulserende magneetvelden door middel van het Quantron ® Resonantie Systeem (QRS) geïndiceerd . De effectiviteit hiervan werd in talrijke studies aangetoond.

Door gebruik te maken van het QRS® vindt hernieuwde botopbouw plaats omdat eerder genoemde signalen worden afgegeven. Belangrijk is daarbij ook dat er via de voeding voldoende calcium wordt aangevoerd. Het magneetveld geeft een a-specifiek signaal af dat leidt tot algemene botopbouw. Hiervoor dient vanzelfsprekend langere tijd te worden uitgetrokken. Zodra de pijn zover is afgenomen dat de patiënt zich weer gemakkelijker kan gaan bewegen, kan de verdere opbouw en stabilisering van het bot gaan verlopen via gerichte belasting. Deze oefeningen moet de patiënt, al dan niet onder begeleiding, verder zelf doen. Het Quantron® Resonantie Systeem kan hem daarbij blijven ondersteunen.