De inzet van laagfrequente pulserende magneetvelden bij de behandeling en preventie van hart- en vaatziektes

In de geïndustrialiseerde wereld staan hart- en vaatziektes niet alleen bovenaan in de ziektestatistieken, ze zijn ook de belangrijkste doodsoorzaak en slokken het grootste gedeelte van het budget op, dat beschikbaar is voor de totale gezondheidszorg. Ondanks de vooruitgang in de moderne geneeskunde worden veel mensen direct of indirect het slachtoffer van cardio-vasculaire ziektes. Daarom moet iedere preventieve mogelijkheid worden aangegrepen om de talloze risicofactoren te reduceren. Een van deze mogelijkheden is de therapie met laagfrequente pulserende magneetvelden met behulp van het Quantron® Resonantie Systeem, die door de effecten die zij teweeg brengt hart- en bloedvaten ontlast.

Tijdens een congres van de Oostenrijkse Hartstichting hield dr.A.Ohlenschläger van het Instituut voor Bio-energetische Geneeskunde in Dornbirn, een lezing over dit thema. Een samenvatting van de belangrijkste punten uit deze lezing treft U hieronder aan:

Aan onze hartspier worden de hoogste eisen gesteld. Ons hart is van levensbelang voor het functioneren van ons hele lichaam. Het bepaalt in belangrijke mate ons prestatievermogen en is hierdoor van grote invloed op onze levenskwaliteit.

Als we ervan uit gaan dat een hart gemiddeld 70 keer per minuut klopt en dat er gemiddeld 4,9 liter bloed per minuut wordt rondgepompt, dan moet er per dag meer dan 7000 liter bloed rondgepompt worden door een vaatsysteem van meer dan 1400 km. lengte. Op jaarbasis is dat 2,5 miljoen liter!! Van essentieel belang voor het goed functioneren van het hart zijn de bloeddruk, de weerstand van de vaten en de viscositeit van het bloed.

Alleen wanneer hart- en bloedvaten naar behoren functioneren, worden al onze organen voldoende doorbloed . Dit is van wezenlijk belang voor een goed functioneren van de totale stofwisseling.

Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat op het menselijk lichaam afgestemde laagfrequente pulserende magneetvelden, een positieve uitwerking hebben op verstoorde orgaanfuncties. In het geval van hart- en vaatziektes bewerkstelligen deze magneetvelden een toename van het zuurstofgehalte en dus een verbetering van de stroomeigenschappen van het bloed. Daardoor wordt het hart ontlast. Tegelijkertijd worden, door de activering van het lichaamseigen stikstofmonoxide-systeem, de bloedvaten verwijd en ook dit levert een bijdrage aan een efficiënter functioneren van het hart. De voor de zuurstofopname zo belangrijke longvaten raken beter doorbloed, waardoor ziektes aan de ademwegen positief worden beïnvloed. Hierdoor hoeft het hart minder hard te werken. Ook degeneratieve vaatwandveranderingen kunnen zich deels herstellen en mechanismen ter bescherming van de wanden worden geactiveerd. Het trombose-risico wordt kleiner.

De verbeterde doorbloeding en zuurstofvoorziening van de kransslagaders zorgen ervoor dat klachten verminderen. Andere effecten beïnvloeden het vegetatieve zenuwstelsel en bewerkstelligen een regulering van de bloeddruk.

Al de geschetste effecten bewerkstelligen een ontlasting en verbetering van de hart/long—en de hart/vaatfuncties. Deze leiden direct tot een verbetering van het functioneren van hart- en bloedsomloop. De therapie kent geen bijwerkingen.

In het geval van (jonge) harttransplantaties raden we magneetveldtherapie met behulp van het QRS® af, omdat hiermee nog geen ervaring is opgedaan. Belangrijk is dat patiënten met een pacemaker, of patiënten met hartritmestoornissen tevoren overleg plegen met een arts, die bekend is met de behandeling met het Quantron® Resonantie Systeem. Mits zorgvuldig begeleid kunnen ook zij, in de meeste gevallen, gebruik maken van deze therapie.

Naast bewuste voeding, voldoende lichaamsbeweging en vermindering van individuele risicofactoren, is de toepassing van op het lichaam afgestemde pulserende magneetvelden door middel van het Quantron® Resonantie Systeem een waardevolle aanvulling op de bestaande behandelmogelijkheden van hart- en vaatziektes. Een zeker zo belangrijke rol kan het QRS® hebben bij het voorkómen van hart- en vaatziektes, omdat behandeling met het Quantron® Resonantie Systeem de risicofactoren met betrekking tot het ontstaan van hart- en vaatproblemen reduceert.