Verslag van een Europees artsenonderzoek naar de werking van pulserende elektromagnetische velden bij de behandeling van verschillende ziektebeelden met behulp van het Quantron Resonantie Systeem.

Samenvatting:

Doel van het onderzoek was een nadere beschouwing van de werking van pulserende elektromagnetische velden, die wat betreft intensiteit liggen binnen het bereik van het geo-magnetisch veld van de aarde. Er kon worden vastgesteld, dat deze velden een groot aantal biologische effecten teweeg brengen.

Onderzoeksmethode:

In een grootschalig artsenonderzoek werden tijdens de pilotstudie 1159 patiënten behandeld. Tijdens de behandelperiode werd de patiënt tweemaal daags, gedurende 8 minuten, behandeld met een speciale elektromagnetische impuls, die aan het lichaam werd toegediend door middel van spoelen die verwerkt waren in een behandelmat. De intensiteit van het elektromagnetisch veld werd wekelijks verhoogd (de intensiteit was minimaal 2T en maximaal 30T). De behandelperiode bedroeg tenminste 4 weken, gemiddeld 8 weken en maximaal 52 weken. Het onderzoek werd gehouden in de periode van maart ’97 tot oktober ’98. Er werden 32 verschillende ziektebeelden onderzocht met minimaal 10 en maximaal 128 patiënten. Het ziekteverloop werd gecontroleerd met de gebruikelijke medische diagnostiek en vastgelegd op een 5-tredige schaal. Deze werd vervolgens teruggebracht tot een drietal categorieën te weten: klachtenvrij, beter en onveranderd. Tijdens de studie werden de deelnemers aanvullend behandeld met QRS. Ook gingen patiënten door met de inname van hun medicijnen. Er werd niet nagegaan hoeveel mensen na afloop van het onderzoek konden stoppen met de inname van hun medicijnen. Ook werd er niet onderzocht bij hoeveel mensen een recidief optrad na beëindiging van de therapie met QRS. Het ging erom de toegevoegde waarde aan te tonen van de therapie met behulp van pulserende elektromagnetische velden bij "uitbehandelde patiënten".

Resultaten:

Na afsluiting van de therapie met QRS was 61% van de patiënten klachtenvrij, 24% voelde zich beter en bij 15% van de deelnemers was de situatie onveranderd.

Opmerking:

De resultaten zijn niet homogeen verdeeld over de ziektebeelden, maar fluctueren sterk. Bij de waardering "klachtenvrij" variëren de resultaten van minimaal 10% bij Multiple Sclerose tot maximaal 84% bij wondgenezing. Langere behandeltijden bij een aantal patiënten lieten zien dat er later alsnog verbeteringen optraden.

Slotconclusies:

De positieve resultaten van deze studie bewijzen opnieuw, dat de toepassing van pulserende elektromagnetische velden met behulp van het Quantron Resonantie Systeem een veelbelovende en werkzame methode is om ziektebeelden van zeer uiteenlopende oorzaak positief te beënvloeden. In geen enkel geval werden bijwerkingen waargenomen.

Betrekken we hierbij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 30 jaar, die de fysiologische effecten van de toepassing van pulserende elektromagnetische velden bewijzen, dan is onze conclusie dat verdergaand onderzoek naar deze therapie gerechtvaardigd is. Alleen zo kunnen we bereiken dat de behandeling met pulserende elektromagnetische velden in de geneeskunde die plaats krijgt, die zij verdient.

Copyright Bio Regulatie Systemen Benelux