Betekenis van magneetveld therapie in de (top) sport

Er wordt niets meer nagelaten om de grenzen in de topsport te verleggen. Het prestatievermogen is echter begrensd door trainingsomvang en trainingsintensiteit. Voeding is ook van groot belang voor het prestatievermogen van de sporter. Ook hier is men echter aan de grenzen van het maakbare en mogelijke gekomen en de keuze van de middelen is door de dopinglijst begrensd. Daarom richt men zich tegenwoordig in de topsport op de verbetering van de regeneratie (het herstel).

In de training en bij de wedstrijden hebben de kleinste letsels in de spieren of kapsels, die niet voldoende hersteld zijn, invloed. Omdat bij voorkeur in de aanloopfase van wedstrijden de trainingsopbouw niet onderbroken wordt en er dus onvoldoende tijd wordt genomen voor het weefselherstel leidt dit op den duur tot grotere letsels. Dit leidt dan weer tot trainingsuitval of vermindering van het prestatievermogen. Door zware trainingsarbeid blijven er afvalstoffen in de weefsels achter die een verminderde zuurstof- en voedingsstoffentoevoer naar de cellen veroorzaken.

Hierdoor komt het tot prestatievermindering door overtraindheid.

Daarom probeert men tegenwoordig het herstelvermogen van de sporter met verschillende methoden te verbeteren (massage, transfusies).

Een geheel nieuwe mogelijkheid om het herstel te verbeteren en te versnellen biedt de inzet van pulserende magneetvelden. Deze therapie met behulp van het Quantron Resonantie Systeem (QRS) onderscheidt zich van de reeds bestaande therapieën zoals bij voorbeeld U.K.G in zijn pulsvorm (zaagtandpuls), zijn lage veldsterkte en zijn frequentiepakket. Tevens wordt het magneetveld gevormd op basis van gelijkstroom. Hierdoor vertoont het een grote overeenkomst met het aardmagneetveld, dat aan de basis ligt van de natuurlijke stimulering van de celstofwisseling.

Magneetveldtherapie veroorzaakt, in tegenstelling tot toepassing van andere apparatuur, geen tijdelijk thermisch effect. Het magneetveld doordringt het lichaam volledig, verbetert de doorbloeding, stimuleert de celstofwisseling waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en de toevoer van zuurstof en opbouwstoffen verbeterd wordt. Dit alles stimuleert het herstel van beschadigd weefsel (micro-traumata). Door stimulering van het afweersysteem worden ontstekingen ook sneller bestreden. Verder worden bloeduitstortingen, zwellingen en oedemen sneller opgelost en dit op een natuurlijke lichaamseigen manier, zonder bijwerkingen of doping.

Daarom maken steeds meer (top)sporters gebruik van het Quantron Resonantie Systeem.

Copyright B.R.S Benelux