Arteriosclerose

Arteriosclerose of slagaderverkalking is een diffuse degeneratie van het weefsel van de wand van een of meerdere slagaders. Er vindt een verdikking van de vaatwand plaats en de doorsnede en daarmee de doorlaatbaarheid van het vat worden minder. In eerste instantie zetten zich vetdeeltjes, eiwitten en kalkzouten af op de vaatwand, waardoor beschadigingen ontstaan. De arterie wordt hard en onelastisch. Op de beschadigde vaatwand kunnen zich bloedpropjes hechten, die op hun beurt een volledige afsluiting van het betreffende vat kunnen veroorzaken.

De ziekte veroorzaakt een verminderde doorbloeding en daardoor een onvoldoende zuurstofverzorging van het betreffende weefsel.

Meestal zien we het probleem optreden in het hartgebied, de hersenen of de benen.

Aanvankelijk is in rusttoestand de zuurstofvoorziening nog toereikend en manifesteert het probleem zich pas bij belasting, in een later stadium dreigt een levensgroot gevaar: de bloedstolsels die zich hebben afgezet op de beschadigde vaatwand kunnen het vat gedeeltelijk of zelfs geheel afsluiten. In de hartstreek manifesteert zich dit in eerste instantie als een beklemmend gevoel op de borst of als angina pectoris. Sluit een bloedprop het vat helemaal af dan ontstaat een hartinfarct.

In de hersenen leidt het probleem tot een herseninfarct. Zijn de arteriën van de benen vernauwd, dan merkt men dat vaak het eerste doordat men pijn krijgt bij het bergoplopen en traplopen. In een later stadium dwingt het toenemend zuurstofgebrek de patiënt ook op vlakke stukken steeds vaker tot stil staan. De ziekte heet in de volksmond daarom "etalage ziekte"(je ziet mensen van etalage naar etalage lopen, ogenschijnlijk zeer geënteresseerd in wat daarin te zien is, in werkelijkheid moeten ze stoppen omdat ze niet meer verder kunnen). In extreme gevallen kan dit amputatie van het betreffende been noodzakelijk maken.

Er is niet één duidelijke reden aan te geven voor het ontstaan van arteriosclerose, wel is een aantal factoren bekend, dat invloed heeft op het ontwikkelen van arteriosclerose: leeftijd, erfelijke aanleg, stofwisselingsziekten als diabetes en jicht, hoge bloeddruk, stoornissen in de vetstofwisseling (verhoogd cholesterol), nicotine, overgewicht, gebrek aan beweging e.a.

De reguliere geneeskunde staat machteloos tegenover het probleem van deze chronische ziekte en probeert derhalve steeds nieuwe verklaringen te vinden. De nieuwste hypothese is dat arteriosclerose veroorzaakt wordt door een infectie. Veroorzaker zou de in 1985 ontdekte Chlamydia zijn, die ook werd aangetroffen in de vaatwand van patiënten met arteriosclerose. Hoewel het niet duidelijk is geworden dat deze bacteriën de werkelijke aanstichters zijn, of daar misschien terechtgekomen zijn via het immuunsysteem, of er misschien gewoon een goede voedingsbodem aantreffen, beschouwt een aantal onderzoekers de hypothese als juist. In werkelijkheid werd deze bacterie slechts aangetroffen in 25% van de gevallen waarbij men weefsel van door arteriosclerose aangetaste kransslagaders onderzocht heeft.

Toch overweegt men penicilline te gaan voorschrijven uiteraard zonder resultaat te kunnen garanderen.

Tot nu toe bestaat er voor arteriosclerose, zoals voor alle chronische ziektes, geen genezing.

In de loop der tijd is een aantal mogelijkheden gecreëerd om de arteriële vaten weer "open" te maken en daarmee de doorbloeding te herstellen: bloedverdunnende middelen (die op den duur de vaatwand beschadigen), ballondilatatie, dotteren, vaatplastiek of bypass-operatie. Probleem hierbij is, dat ze niet zonder risico zijn en vaak niet blijvend helpen, omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Zo gaat bijvoorbeeld een bypass na verloop van tijd vaak weer dichtzitten.

Een alternatief biedt de magneetveldtherapie met behulp van het Quantron Resonantie Systeem (QRS). Deze geoptimaliseerde vorm van magneetveldtherapie pakt de oorzaak van het probleem aan door niet alleen de doorbloeding te verbeteren, maar ook de kwaliteit van het bloed. Zo kon met behulp van donkerveld-microscopie worden aangetoond dat de samenklontering van de erytrocyten(de zgn. geldrolvorming) afneemt. Daardoor wordt het bloed dunner en door de oppervlaktevergroting van de rode bloedlichaampjes kan er meer zuurstof worden getransporteerd naar de weefsels. Het Euro-Instituut voor Bio-energetische Geneeskunde in Dornbirn (O) slaagde erin door fotoplethysmografie met behulp van het CMMD (Computer Micro-Macro Vaat Diagnostiek) aan te tonen dat de micro-circulatie verbeterde, de arteriële zuurstofverzadiging toenam en de zuurstofomzet van de cel verhoogd werd. Ook kon worden aangetoond dat ziektes, die als complicaties van de arteriosclerose optraden, alle positief werden beïnvloed of zelfs konden worden verholpen. Bij een therapieduur van meer dan 6 maanden werd een afname geconstateerd van de afzettingen op de vaatwand en het epitheelweefsel begon te regenereren. De bloeddruk normaliseerde en vaak kon het medicijngebruik worden teruggebracht. Door op overeenkomstige wijze zijn levenswijze aan te passen en veranderingen in de voeding door te voeren, meer beweging te nemen, kortom de risicofactoren zoveel mogelijk te elimineren, ontstaat vervolgens de mogelijkheid de algehele gezondheidstoestand en daarmee de conditie doorslaggevend te verbeteren.

Hart- en vaatziektes zijn wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer1. Daarom geldt ook hier het motto: voorkomen is beter dan genezen. Magneetveldtherapie met behulp van het Quantron Resonantie Systeem leent zich in deze bij uitstek om, zowel in de artsen-/therapeutenpraktijk als in de thuissituatie, ook preventief te worden ingezet.